Wikia

Bakugan Wiki

Izou Oikawa

4,855pages on
this wiki
Talk0
Izou Oikawa
NoPictureMaleActor
Name Izou Oikawa

Izou Oikawa is a Japanese Voice actor.

Notable Roles

Around Wikia's network

Random Wiki